می 26, 2023 توسط sobhan 0

هک تگ آسانسور | آیا تگ یا کارت آسانسور قابل هک است؟

هک کردن تگ آسانسور بستگی به زاویه دید هکر دارد . تگ ها و کارت های rfid برخی قابلیت کپی شدن دارند . اما آیا قابل هک شدن هستند؟

هک تگ آسانسور یا هر اکسس کنترل مبتنی بر rfid اولین گام استخراج یا دستیابی به کد آن تگ می‌باشد . لذا برای جلوگیری از هک تگ یا کارت ، مراقبت از آن در برابر دسترسی افراد بیگانه است. یعنی تگ با کارت خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهید

تگ ها و کارت های آسانسور دارای یک کد منحصر به فرد هستند که با توجه به ۱۰ یا ۱۲ رقمی بودن آن با توجه به قانون احتمالات ، برای دستیابی به آن به ۱۲^۲ بار تلاش نیاز است که توسط انسان بسیار دشوار است . بنابراین خود تگ یا کارت بدون داشتن کد آن قابل هک توسط روش های معمولی نیست و به کامپیوتر قوی و زمان زیاد نیاز است

هک کردن اکسس کنترل آسانسور راحت تر از هک کردن تگ آن است . بنابراین برای جلوگیری از نفوذ سارق یا شخص بدخواه ، بایستی راه های نفوذ به دستگاه اکسس کنترل rfid را بست .

یک راه جلوگیری از دستکاری دستگاه کنترل تردد آسانسور توسط افراد غیرمجاز ، استفاده از دستگاه های اکسس کنترل توکار است که زمان بیشتری به سارق تحمیل می کند