نویسنده: sobhan

متخصص رمزنگاری و امنیت
توسط sobhan

ریموت حافظه دار و دارای پشتیبان گیری ( رسیور ۳۱۵ و ۴۳۳ ریموتی دارای اپلیکشن)

ریموت حافظه دار و تردد شمار ، ریموت با قابلیت پشتیبان گیری از ریموت های ذخیره شده . دستگاه رسیور حافظه دار و دارای اپلیکشن ثبت ورود و خروج با حافظه ذخیره ۱۶۰۰ ریموت . دستگاه رسیور ریموت کنترلر SH401R

توسط sobhan

سیستم کنترل تردد و مدیریت پارکینگ ( هوشمند ، کنترل از راه دور ، کارتی ، برچسبی ، ریموتی )

کنترل تردد پارکینگ و دستگاه مدیریت درب ورودی و دسترسی های پارکینگ با هوشمندسازی پارکینگ توسط کارت های برد کوتاه و برد بلند ، کنترل از راه دور پارکینگ و کنترل با ریموت با قابلیت ثبت تردد