اکتبر 15, 2021 By sobhan 0

ریست لگزو | ریست دربازکن کارتی ریموتی لگزو | ریست اکسس کنترل لگزو آسانسور

ریست کنترل تردد دربازکن و آسانسور لگزو با استفاده از کارت منفی و میکروسوئیچ روی برد آن انجام می‌شود . ریست اکسس کنترل مدل لگزو و نیز تعریف مجدد کارت مثبت و منفی این دستگاه کنترل تردد در زیر آورده شده است .

حذف کلیه تگ های دربازکن کارتی ریموتی لگزو : کارت منفی را جلوی دستگاه بگیرید به مدت ۱۵ ثانیه . وقتی دستگاه شروع به بیپ پشت سرهم کرد و سپس بیپ ممتد آنگاه همه کارت ها و تگ ها حذف شده اند . در غیر اینصورت با پشتیبانی لگزو تهران تماس بگیرید

حذف کلیه ریموت های دربازکن کارتی ریموتی لگزو : قاب پشت برد را باز کنید . در حالت روشن بودن دستگاه میکروسوییچ روی آن را فشار داده و همزمان کارت منفی را نزدیک کنید و این حالت را برای ۱۰ ثانیه نگه دارید .

تعریف کارت مثبت و منفی برای دربازکن کارتی ریموتی لگزو : میکروسوییچ را پیوسته نگه دارید و یک کارت خام به آن نزدیک کنید

ریست کلی و پاک کردن تگ ها و کارت ها از اکسس کنترل آسانسور لگزو : میکروسوییچ روی برد را ممتد نگه دارید

تعریف کارت مستر طبقات و واحدها برای کنترل تردد آسانسور مدل لگزو :