آوریل 19, 2021 By sobhan 0

امنیت اکسس کنترل (امنیت دستگاه کنترل تردد)

امنیت اکسس کنترل تگ دار یا امنیت دربازکن تگ خوان اگر ریشه ای بخواهیم بررسی کنیم باید امنیت RFID ، امنیت سیم کشی و امنیت فیزیکی با جزئیات کامل بیان شوند. در حالت کلی تگ های مشابه کارت های بانکی امن هستند و موضوع امنیت در مورد اکسس کنترل ها و دربازکن های تگ خوان بیشتر به امنیت سیم کشی و امنیت فیزیکی و دسترسی به داخل تک ریدر مربوط می شود.

برای تأمین امنیت سیم کشی کنترل اکسس می توان از روش های گیج کننده استفاده کرد مثلاً تغییر رنگ در مابین فواصل.

برای تأمین امنیت فیزیکی کنترل اکسس (دستگاه کنترل تردد) بایستی دسترسی به مدار دستگاه را بسیار دشوار کرد. بدین ترتیب که حتی الامکان دستگاه را پشت شیشه نصب کرد بطوری که از دسترسی فیزیکی بدور باشد. روش دوم نصب در پشت پنل آیفون است . در هر صورت باید کاری کرد که دسترسی فیزیکی و بازگشایی تگ ریدر (تگ خوان) حداقل شود.

اگر کسی نتواند به مدار و سیم های کنترل اکسس دسترسی پیدا کند ، این کنترل اکسس امنیت لازم و کافی را خواهد داشت.