دسامبر 19, 2018 توسط sobhan 0

سایت افزارهای امنیتی

سایت افزارها، وبسایت های هستند که یک ابزار آنلاین را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ماشین حساب آنلاین، کد تست ها و … نمونه سایت ابزارها آنلاین هستند. سایت افزارهای امنیتی آن دسته از سایت افزارهایی را گویند که مربوط به بررسی ها و ارزیابی های امنیتی هستند. سایت افزارهایی نظیر آنتی ویروس های آنلاین، کلینرهای آنلاین، ابزار آنلاین چک امنیت ورود به وبسایت و …

در این قسمت، مهمترین سایت افزارهای امنیتی را معرفی میکنیم.

۱- بررسی آنلاین ایمنی یک وبسایت:

۲- اسکن آنلاین کامپیوتر برای شناسایی و پاک سازی از Malvare:  

۳- ارزیابی امنیتی وبسایت

یکی از بهترین سایت افزارهای ارائه دهنده خدمات امنیتی آنلاین، سایت افزار PENTEST-TOOLS است که ارزیابی ها و ابزارهای امنیتی آنلاین زیر را ارائه می کند:

  • Penetration tester
  • System Administrator
  • Web Developer
  • BUSINESS OWNERs

سایت افزارهای امنیتی ارزیابی آنلاین فایروال

دسته های رهنمودهای امنیتی