دسته: رمزنگاری

توسط sobhan

سیستم های امنیت اطلاعات

در نقل و انتقال اطلاعات، امنیت دارای لایه‏ های مختلفی مانند امنیت پروتکل، امنیت سیگنال و رمزنگاری اطلاعات است. رمزنگاری. هدف…

توسط sobhan

پیاده‏ سازی سخت ‏افزاری سبک‏ وزن الگوریتم های رمزنگاری

در ابتدا کلیات پیاده سازی سخت افزاری سبک وزن بیان می شوند. در بخش دوم ابتدا پارامتر‏های مهم ارزیابی سخت‏افزاری (هر الگوریتم کنترلی-رمزنگاری-پردازشی) بیان می‏شود. در بخش سوم، روش‏‏های مهم بهینه‏سازی طراحی بیان می‏شوند. در بخش چهارم خواهیم دید که انتخاب فناوری، حافظه و تراشه نقش بسزایی در ناحیه سخت‏افزاری دارند.

توسط sobhan

رمزنگاری جامع

هدف اصلی رمزنگاری، حفظ محرمانگی و تأمین اصالت پیام است. رمزنگاری به ایجاد فضایی می‏پردازد که تنها افراد خاصی بتوانند…