برچسب: اکسس کنترل لمسی

توسط sobhan

اکسس کنترل لمسی | قیمت اکسس کنترل لمسی | خرید و نصب | ۱۲۵ و ۱۳/۵۶

فروش اکسس کنترل لمسی در انواع مختلف و فرکانس های ۱۲۵khz و ۱۳/۵۶Mhz مایفر . اکسس کنترل لمسی با نام های تگ لمسی ، تگ آسانسور لمسی ، کنترل تردد لمسی و کنترل اکسس لمسی نیز بیان می شود . قیمت اکسس کنترل لمسی AC226 ، قیمت اکسس کنترل لمسی AC235 و …