دسامبر 15, 2023 توسط sobhan 0

کپی کارت مستر / مادر rfid

کپی کردن کارت مستر یا همان کارت مادر در سیستم های rfid وقتی اهمیت می یابد که نیاز به مدیریت دوجانبه یا چند جانبه باشد. غالبا کپی کارت اصلی یا کارت مدیریت برای دستگاه های پذیرنده تگ و کارت های EM متداول است.

کارت و تگ های EM از فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز استفاده می کنند که دارای دستگاه های کپی متصل شونده به کامپیوتر و نیز دستگاه های کپی پرتابل هستند.

با توجه به کاربری به عنوان کنترل تردد یا محدودیت تردد ، کارت های rfid مدل ۱۲۵ کیلوهرتز جنرال و دستگاه کپی آن نیز مجاز است

کپی کارت مستر ( کپی کارت مدیریت ) : کپی کارت مدیریت و کارت مستر در محل شرکت انجام می شود .

جهت کپی کارت مستر ، کارت مدیریت و کارت لابی من یا همان کارت مهمان با ما تماس بگیرید

جهت کپی تگ مدیریت ، کپی تگ مستر ، کپی تگ مادر و کپی تگ مهمان با ما تماس بگیرید