آگوست 29, 2015 توسط sobhan 0

خط مشی، رهنمودها و استانداردها

تفاوت خط مشی، استاندارد و رهنمود

خط مشی، به طور معمول سندي است که حاوي نکات خاص يا قوانيني است که بايد رعايت شود. در حوزه اطلاعات / امنیت شبکه، خط مشی ها معمولا نقطه خاصی هستند که یک منطقه واحد را پوشش می دهند. به عنوان مثال، یک خط مشی“قابل قبول استفاده”، قوانین و مقررات مربوط به استفاده مناسب از امکانات را پوشش می دهد.

استاندارد، معمولا مجموعه ای از الزامات مربوط به سیستم خاص یا رویه ای است که باید توسط هر کس مورد رسیدگی قرار گیرد. به عنوان مثال، شما ممکن است یک استاندارد داشته باشید که توصیف نحوه سخت شدن ایستگاه کاری ویندوز 8.1 برای قرار دادن در شبکه خارجی (DMZ) است. افراد باید اگر مایل به نصب یک ایستگاه کاری ویندوز 8.1 در بخش شبکه خارجی باشند، بایستی این استاندارد را دقیقا دنبال کنند. علاوه بر این، یک استاندارد می تواند یک انتخاب فن آوری باشد، برای مثال نام شرکت از Tenable SecurityCenter برای نظارت مستمر استفاده می کند و حمایت از سیاست ها و روش ها، نحوه استفاده از آنها را مشخص می کند.

دستورالعمل یا رهنمود معمولا مجموعه ای از “پیشنهادات” ویژه یا خاص روش سیستم برای بهترین عمل است. آنها الزام آور نیستند، اما به شدت توصیه می شود. سیاست های موثر امنیتی، مراجع مکرر به استانداردها و رهنمودهای موجود در یک سازمان را بیان می کنند.

.

دانلود سند خط مشی امنیتی شرکت های بزرگ و کوچک