آوریل 25, 2021 توسط sobhan 0

فروش عمده RFID – تجهیزات RFID عمده

فروش تجهیزات RFID عمده انواع تگ RFID ، انواع ریدر RFID و … به شرح لیست زیر :

اکسس کنترل عمده

تگ‌ عمده جاسوئیچی

Reader  AU9003
Reader  AU9007
Reader   IU9003 ( 900MHZ )
Reader   IU9004
Reader   IU9011
Reader   IU9060
Label Book Management    Xcode-95000043 
Label Book Management    Xcode-95000059 
Label Book Management    Xcode-95000082
Label Book Management    Xcode-95000083 
Label Book Management    Xcode-95000088 
Label Book Management    Xcode-95000089 
Label Book Management    Xcode-95000090 
Label Book Management    Xcode-95000096 
Label Book Management    Xcode-950000100 
Label Book Management    Xcode-950000109 
Label Book Management    Xcode-950000129 
Label Book Management    Xcode-950000152 
کارت سیستم هوشمند حمل و نقل 
کارت PVC
گوشواره 
Reader  IU9004
Reader  IU9060 – EHB
Reader    XC-AF12-A   Anten
ST-900 R1 Anten
Cable XC-3M
Cable XC-3M (6M)
Reader    XC2903-FUF
Reader    XC-RF807 
Label  XC-TF8013-C13+FPI 
Label  XC-TF8029-C13+FPI+ECG
Label  XC-TF8029-C13+FSI+ECG
Label  XC-TF8108-C13 
Label  XC-TF8421-C03 
Label  XC-TF8102-B-C12
Label  XC-TF8039-C13+FSI 
Label  XC-TF8030-B-C13+FSI 
Label  XC-TF8030-B-C13+FPI 
Label  XC-TF8024-C13+FSI 
Label  XC-TF8013-C13+FSI 
Label RFID  A608E
RFID Integrated Reader
XCode
Reader DL810
Reader DL710  HF
Reader DL770
Reader DL730
HF Reader O2
XCode-1H1307
Reader   بزرگ ایستاده LS