دسامبر 1, 2019 توسط sobhan 0

طراحی توابع چکیده ساز سبک وزن

ابتدا دو مفهوم «طراحی توابع چکیده ساز/درهم ساز» و «طراحی و پیاده سازی سبک وزن» مورد بررسی قرار می دهیم.

طراحی توابع چکیده ساز/درهم ساز:

توابع چکیده ساز یا درهم ساز «hash function» توابعی هستند که هر ورودی را به یک خروجی منحصر به فرد با اندازه ثابت (تعداد بیت یکسان) تبدیل می کنند. هرچند یافتن دو خروجی یکسان به ازای دو ورودی غیر یکسان غیر ممکن نیست اما طراحی تابع درهم ساز/هش فانکشن باید به گونه ای باشد که یافتن ورودی هایی که به خروجی یکسان نگاشت/تبدیل می شوند بسیار دشوار و زمان بر یا پر هزینه باشد.

طراحی و پیاده سازی توابع چکیده ساز سبک وزن

دانلود تابع چکیده ساز سبک وزن