می 8, 2024 توسط sobhan 0

تگ زماندار | کارت زمان دار

تگ زمان دار چیست و چه کاربردی دارد ؟ کارت زمان دار برای اکسس کنترل چه موقعی به کار می رود ؟ دستگاه تردد شمار و تردد معکوس به چه صورت است ؟

تگ زماندار : تگ زمان دار به قابلیت دستگاه کنترل تردد یا کنترل دسترسی مربوط است که به دو صورت و مدل موجود است یک مدل برای قفل ها کاربرد دارد که در یک زمان آزاد باشند و در برخی زمان ها تگ دار . در حالت دوم مثلا یک ماه تگ فعال باشد و بعد از این مدت اتوماتیک غیرفعال شود.

کارت زمان دار : کارت زمان دار نیز مربوط به قابلیت دستگاه اکسس کنترل است که مانند تگ زمان دار دو حالت فوق برقرار است .

کارت تردد شمار مستقیم : اینکه در یک فاصله زمانی مشخص هر کارت چند بار تردد کرده است . در این حالت با هر بار کارت زدن ، به شمارنده دستگاه یکی اضافه می شود

کارت تردد شمار معکوس : تردد شمار معکوس نیز مانند شارژ عمل می کند یعنی با هر بار زدن کارت ، یکی از مقدار ذخیره شده قبلی کم می شود تا اینکه صفر شود

اکسس کنترل زمان دار : دستگاه های کنترل تردد برخی این قابلیت را دارند که زمان تردد و دسترسی قابل تنظیم و فعال سازی باشد .

اکسس کنترل شارژی : اینکه بتوان به هر کاربر یک شارژ مشخص تخصیص داد با اصطلاح اکسس کنترل شارژی مطرح می شود

کارت شارژی : مانند کارت های شهر بازی ، کارت شارژ دارای یک مبلغ موجودی و قابل شارژ است

تردد شمار : دستگاه های اکسس کنترل تولیدی همیار امنیت همگی دارای تردد شما هستند.