ژوئن 25, 2018 توسط sobhan 0

تحلیل جامع تهدیدات امنیتی و اقدامات متقابل در اینترنت اشیاء

در این مقاله تهدیدات امنیتی در دسته بندی دقیق معرفی شده و به منظور مقابله با آنها، راه حل های مناسبی ارائه شده است.

تحلیل جامع تهدیدات امنیتی و اقدامات متقابل در اینترنت اشیاء (2017)