مارس 24, 2023 توسط sobhan 0

امنیت متاوورس ( Metaverse security ) نکات ، الزامات و تهدیدات امنیتی

امنیت متاوورس را می توان نگرانی دوم سرمایه گذاری در این زمینه دانست . هرچند ریسک ها و ناشناخته های دنیای جدید متاوورس ، سرمایه گذاری را کمی با چالش همراه کرده است اما امنیت جزء لاینفک متاوورس خواهد بود. متاوورس را چگونه امن سازی کنیم و هزینه امنیت متاوورس چقدر است ؟

متاوورس : در تعریف اول متاوورس یک جهان مجازی نیمه حقیقی است که هر شخصیت حقوقی و یا حقیقی می تواند در آن برونگرایی قابل کنترلی ارائه کند.

امنیت متاوورس :

تهدیدات متاوورس :

امن سازی متاوورس :

نکات مهم امنیتی در متاوورس :