برچسب: ماشین امن

توسط sobhan

تکنولوژی و سیستم های مدرن ایمنی خودرو

برای انتخاب یک خودرو مناسب علاوه بر کیفیت ساخت باید استانداردها و تجهیزات ایمنی و امنیتی آن را مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد. باید برای ایمنی و امنیت هزینه کرد چون همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. در اینجا تجهیزات مدرن ایمنی خودرو معرفی میشوند.