برچسب: تگ آیفونی

توسط sobhan

اکسس کنترل آیفون

اکسس کنترل آیفون یا تگ آیفون گزینه مناسبی برای حذف کلید آهنی می باشد . اکسس کنترل آیفونی مبتنی بر تک یا کارت rfid می باشد و می تواند امنیت و سهولت قابل توجهی ایجاد نماید …