برچسب: ایمنی و امنیت

توسط sobhan

امن و امان

جهت توصیف موضوع امن و امان به آدرس زیر بروید: https://www.usip.org/sites/default/files/GP_46-70_Safe_Secure_Environment.pdf