قفل مقابل برقی ترک ( مدل کالی ) kale کاله

1,250,000 تومان

قفل مقابل برقی ترک مدل kale کاله و کالی هم میگویند .

توضیحات

قفل مقابل برقی ترک مدل kale کالی یا کاله . کیفیت قفل مقابل برقی کاله در گرید مرغوب بازار ایران است و بعد از قفل های مقابل برقی اسپانیایی سارو و اف اف از جمله بهترین قفل های مقابل برقی است .

قیمت قفل مقابل برقی کاله در رنج قیمت میانه قرار دارد و نسبت به قفل مقابل برقی دوم dum گرانتر است و البته در گرید کیفیتی الکتروپیک قرار دارد