تگ جاسوییچی تخت کد دار ۱۲۵

4,100 تومان

تگ جاکلیدی ( سرکلیدی یا جاسوئیچی ) تخت که سریال روی آن هک شده است. این کد باعث میشود به راحتی از اکسس کنترل حذف شود.

تگ جاکلیدی تخت کد دار نسبت به سایر تگ ها در برابر ضربه مقاوم تر است .