دسته: کنترل تردد پارکینگ

توسط sobhan

سیستم کنترل تردد و مدیریت پارکینگ ( هوشمند ، کنترل از راه دور ، کارتی ، برچسبی ، ریموتی )

کنترل تردد پارکینگ و دستگاه مدیریت درب ورودی و دسترسی های پارکینگ با هوشمندسازی پارکینگ توسط کارت های برد کوتاه و برد بلند ، کنترل از راه دور پارکینگ و کنترل با ریموت با قابلیت ثبت تردد