دسته: ریموت و رسیور

توسط sobhan

ریموت حافظه دار و دارای پشتیبان گیری ( رسیور ۳۱۵ و ۴۳۳ ریموتی دارای اپلیکشن)

ریموت حافظه دار و تردد شمار ، ریموت با قابلیت پشتیبان گیری از ریموت های ذخیره شده . دستگاه رسیور حافظه دار و دارای اپلیکشن ثبت ورود و خروج با حافظه ذخیره ۱۶۰۰ ریموت . دستگاه رسیور ریموت کنترلر SH401R