کنترل تردد ریموتی آسانسور | ریموت آسانسور

کنترل تردد ریموتی آسانسور بیشتر مناسب لابی من ، شرکت ها ، ساختمان های خاص و برخی ساختمان های مسکونی می باشد . اکسس کنترل ریموتی آسانسور متشکل از یک ریموت کنترلر ، مبدل ولتاژ و ریموت است که در پک این دستگاه جهت نصب سریع قرار داده شده است.

کنترل تردد ریموت آسانسور (ریموت کنترلر آسانسور) به دو صورت قابل نصب است : نصب روی گراند ، نصب روی فرمان طبقات .

نصب کنترل تردد ریموتی روی گراند طبقات: وقتی دستگاه اکسس کنترل ریموتی روی سیم گراند طبقات نصب می شود برای تردد ابتدا باید کلید ریموت مربوط به آن طبقه زده شود و سپس کلید طبقه را بزنیم .

نصب کنترل تردد ریموتی روی فرمان طبقات آسانسور : اگر دستگاه اکسس کنترل ریموتی روی فرمان طبقات نصب شود به فشردن کلید ریموت مربوط به آن طبقه ، آسانسور مستقیما به آن طبقه خواهد رفت .

نصب ریموت کنترلر روی گراند مرکزی طبقات : در این حالت پنل کلیدهای آسانسور با ریموت فعال می شوند و کاربر به هر طبقه بخواهد تردد می کند.

تعداد کانال گیرنده ریموتی که روی آسانسور نصب می شود بستگی به تعداد توقف تحت کنترل با ریموت بستگی دارد. معمولا کنترلر ریموتی موجود در بازار از یک کانال تا ۱۲ کانال موجودند که البته برای نصب باید به فضای موجود در پشت پنل آسانسور نیز توجه داشت.

برای مشاوره ، خرید و نصب کنترل تردد ریموتی آسانسور تماس بگیرید :