کلید تگ ( تگ کلید )

کلید تگ یا تگ کلید جایگزین مناسبی برای کلید آهنی است . کلید تگ نسبت به کلید آهنی ارزانتر و دستگاه تگ ریدر نیز باعث خراب نشدن مغذی کلید می شود .

کلید تگ در انواع مختلفی موجود است از جمله کلید تگ پلاستیکی ، کلید تگ شیشه ای ، کارتی و کلید تگ برچسبی . برای خرید کلید تگ به فروشگاه «همیار امنیت» مراجعه کنید .

قیمت کلید تگ : کلید تگ از ۴۰۰۰ تومان تا ۲۲۰۰۰ تومان قیمت دارد که بسته به نوع و کیفیت آن می باشد .

برای آشنایی با انواع کلیدتگ به اینجا بروید : انواع کلید تگ و قیمت آنها

انواع اکسس کنترل