حس گر آسانسور | حسگر rfid ، حسگر اثر انگشت ، حسگر چهره

حسگر آسانسور به منظور کنترل تردد و استفاده مجاز از آسانسور به کار می رود . حسگرهای قابل بکارگیری در آسانسور دارای انواع مختلفی هستند از جمله حسگر مگنتی rfid ، حسگر اثر انگشت و حسگر تشخیص چهره . تگ هم نوعی حسگر مغناطیسی است

حسگر rfid : از جمله پر کاربردترین نوع ایجاد محدودیت استفاده از آسانسور ، تعبیه حس گر rfid است که با استفاده از کارت و تگ اجازه تردد صادر می شود

حسگر اثر انگشت : یکی دیگر از ماژول های حسگر مورد استفاده در آسانسور ، حسگر اثر انگشت است که در رده دوم مصرفی قرار دارد

حسگر چهره : حسگر تشخیص چهره کاربرد کمی در کنترل تردد آسانسور دارد اما با این وجود یک ابزار مناسب برای امنیت و کنترل تردد آسانسور می باشد

گاهی به تگ آسانسور ، حسگر مغناطیسی هم می گویند که در واقع همان تگ rfid است .

تگ یک نوع حسگر مغناطیسی است که در هنگام قرار گرفتن در میدان مغناطیسی ، اطلاعات ذخیره شده را به گیرنده منتقل می کند .