تک جاسوئیچی | تک جاکلیدی | تک پلاستیکی

تک جاسوئیچی که با نام های تک جاکلیدی و تک پلاستیکی و تک سرکلیدی نیز نامیده می‌شود همان تگ RFID است که در تلفظ عامیانه تک آسانسور و تک دربازکن تلفظ می شود .

برای اطلاع در مورد جنس تک جاسوئیچی ، نوع تک جاکلیدی و تک سرکلیدی ، قیمت تک جاسوئیچی و … به بخش « انواع و قیمت تک جاکلیدی » مراجعه کنید

قیمت تک جاسوئیچی هر عدد ۵۵۰۰ تومان

قیمت تک جاکلیدی هر عدد ۵۵۰۰ تومان

قیمت تک سرکلیدی هر عدد ۵۵۰۰ تومان

قیمت تک برچسبی یا تک چسبی هر کدام ۸۰۰۰ تومان

قیمت تک آسانسور ۴۵۰۰۰۰ تومان

قیمت تک دربازکن ۴۸۵۰۰۰ تومان

قیمت نصب تک آسانسور ۲۵۰۰۰۰ تومان

قیمت نصب تک دربازکن آیفون و قفل برقی ۲۵۰۰۰۰ تومان