ژوئن 3, 2019 توسط 0

تهدیدات امنیتی کسب و کار

امنیت در جهان مدرن مقوله ای انکارناپذیری است که برای امن ماندن بایستی آسیب پذیری های امنیتی حوزه مدنظر را به خوبی شناخت و تدابیر لازم را قبل از بروز حادثه عملی کرد. امنیت در کسب و کارهای دیجیتال رابطه مستقیمی با اعتبار و درآمد دارد. کسب و کارها بایستی قبل از بروز حادثه امنیتی، برای آن هزینه کرده و تهدیدات بالقوه آن را شناسایی و برای مقابله با این تهدیدات برنامه مشخصی داشته باشند. تا سال 2021 جهان به شدت دیجیتالی خواهد شد و جامعه بسیار وابسته به دیجیتال خواهد بود.این عصر جدید دیجیتال با ایجاد ارتباطات فوق العاده ارتباطی، احساس برتری از ثبات، امنیت و قابلیت اطمینان را ایجاد می کند، اما به نظر می رسد آسیب پذیری های جدید، حملات بی رحمانه و تهدیدات سایبری مخرب به شکلی قوی تر وارد میدان خواهند شد.

این گزارش به نقل از انجمن امنیت اطلاعات با توجه به تحولات حوزه دیجیتال و پیشرفت تکنولوژی به سه دسته تهدیداتی امنیتی سایبری اشاره می کند که  در دو سال آینده می توانند بسیار خطرناک بوده و تهدیدات امنیتی جدی را بوجود آوردند:

اینترنت اشیاء IoT: اینترنت اشیاء و اتوماسیون هرچند باعث سهولت و سرعت شده و فرصت های کسب و کار جدیدی بوجود می آورند اما اتصال اشیاء به اینترنت باعث ایجاد نواحی ضعیف امنیتی شده و حتی زیرساخت ها را نیز از لحاظ امنیتی آسیب پذیر می کنند.

جنگ سرد دیجیتال: براساس این گزارش، تا سال 2021، جهان یک جنگ سرد دیجیتال را می بیند که به طور قابل توجهی به کسب و کار آسیب خواهد رساند. شرکت هایی که برای توسعه تکنولوژی های نسل بعد رقابت می کنند، با دوره جاسوسی دولتی مبتنی بر ملت مواجه هستند و مالکیت معنوی به عنوان هدف اصلی است. براساس این گزارش خدمات ابر به احتمال زیاد به یک هدف اصلی برای گروه های مخرب تبدیل می شود که به دنبال ایجاد اختلال در تجارت و جامعه هستند و در این راستا هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان هم حمله و هم هدف مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

رقبای دیجیتال: رقابت در بازار دیجیتال را به طور فزاینده ای توسط شرکت ها دشوار می شود. زیرا آنها استراتژی های جدیدی را ایجاد می کنند که چالش های قانونی موجود را به خطر می اندازد و تهدیدات را به سرعت افزایش می دهد. آسیب پذیری در نرم افزار و برنامه های کاربردی اغلب به صورت آنلاین منتشر می شود و در نتیجه زمان کمتری برای مقابله و رفع آنها، قبل از سوء استفاده، خواهند داشت. این گزارش پیش بینی می کند که یک یا چند غول تکنولوژی بزرگ به احتمال زیاد شکسته خواهند شد و برای سازمان هایی که بر محصولات و خدمات خود متکی هستند ایجاد هرج و مرج می شود. شرکت ها به دنبال پروژه های تحول آوری دیجیتالی خواهند بود  و تلاش می کنند تا رقابتی باقی بمانند و در نتیجه آسیب پذیرتر می شوند.

سازمان هایی که رویکرد پیشگیرانه با مدیریت ریسک های اینترنتی برخورد می کنند، باید تهدیدات را بررسی کرده و برای آینده برنامه ریزی کنند تا از ضرر و زیان آسیب پذیری های آتی مصون بمانند.