دسامبر 17, 2023 توسط sobhan Off

تقابل ایمنی و امنیت ( اهداف مشترک ) تعارض و همجواری

گاهی امنیت با ایمنی در تقابل است اما اهداف مشترکی را دنبال می کنند . سیستم های ایمنی و امنیت باید طوری طراحی شوند که بیشترین همپوشانی برای برآوردن یک نتیجه ایمن و امن ارائه کنند .

ایمنی : ایمنی برای حفظ جان از آسیب های طبیعی بیان می شود مثلا حفاظت در برابر آتش سوزی و برق گرفتگی . یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در ایمنی ساختمان سنسورهای دود و محافظ جان در برابر برق گرفتگی است

امنیت : امنیت عملیات امن سازی به منظور حفظ دارایی ها در حملات انسانی است. مثلا درب ورودی امن سازی خانه ، سیستم های ضدسرقت و …

تهدیدات ایمنی : تهدیدات ایمنی بصورت زیر دسته بندی می شوند که هر یک در جایگاه خود دارای رتبه ریسک و در نتیجه اقدامات ایمن سازی است. هزینه برای کاهش ریسک قابل برآورد و رسیدگی است . تهدیدات ایمنی در محل زندگی (خانه یا ویلا یا محل کار) عبارتند از:

  • تهدیدات برق گرفتگی
  • تهدیدات آتش سوزی
  • تهدیدات زلزله و سیل

تهدیدات امنیتی : وقتی امنیت مطرح می شود که خطرات و تهدیدات امنیتی بالقوه وجود داشته باشد. تهدیدات امنیتی محل کار یا محل زندگی اعم از خانه و ویلا به شرح زیر هستند که در گام اول نیازمند شناسایی دقیق دارایی ها دارند. هر تهدید با توجه به تدابیر موجود دارای یک رتبه ریسک است و هر کاهش یا رفع ریسک مستلزم هزینه و زمان است. تهدیدات امنیتی منزل و محل کار عبارتند از :

  • تهدید امنیت جانی
  • تهدیدات دارایی های مالی
  • تهدیدات اطلاعات
  • تهدیدات خرابکاری و دستکاری

ریسک ایمنی : هر دارایی در مقابل مبحث ایمنی و تدابیر ایمنی موجود دارای ریسک است یا رتبه ریسک آن پایین و به توجه نیاز ندارد . البته بحث ریسک در ایمنی به مداومت بازنگری نیاز دارد و باید در دوره های زمانی منظم بازنگری شود. در تکمیل جدول ریسک ایمنی در ستون اول باید دارایی ها را ردیف کرد . سپس نوع تهدیدات را برای هر دارایی مشخص کرد . سپس احتمال وقوع را بیان کرد و شدت تهدید بصورت عددی از ۱ تا ۱۰ نسبت داده می شود. مثلا احتمال آتش‌سوزی ۰/۳ و شدت آن ۸۰ از ۱۰۰ است. که عدد ریسک ۲۴ میشود.

ریسک امنیتی : دارایی ها با توجه به پیشرفت روش های امن سازی و در مقابل پیشرفت روش های نفوذ قاعدتاً توجه دائم را می طلبند. هر تهدید امنیتی دارای یک عدد ریسک است که با توجه به مقدار آن و نیز هزینه و زمان لازم نیازمند رسیدگی و برنامه ریزی خواهد بود. در برآورد عدد ریسک اول احتمال وقوع خطر امنیتی بدست می آید و دوم شدت اثر آن تهدید. مثلا احتمال وقوع بازکردن قفل درب ضدسرقت ۰/۲ است و شدت آن (با توجه به دارایی ها و ارزش آنها) ۹۰ از ۱۰۰ است که عدد ریسک ۲۰ میشود. عدد ریسک چون دارای واحد نیست به خودی خود معنا ندارد اما وقتی حدود خسارت و با نسبت سنجی مطرح می شود قابل رسیدگی است

دارایی های ایمنی : در موضوع خانه و محل کار از جمله دارایی ها به تجهیزات ، اطلاعات و جان بر می گردد که هدف آن با ایمنی یکسان است

دارایی های امنیتی : دارایی های امنیتی در خانه و محل کار در دسته تجهیزات ، اطلاعات و جان بر می گردد که هدف آن با ایمنی یکسان است

همجواری امنیت و ایمنی برای حفظ دارایی ها : ایمنی و امنیت دارای هدف مشترک هستند حفاظت از دارایی ها از جمله تجهیزات ، ارز و طلا ، اطلاعات و جان.

وجه مشترک ایمنی و امنیت : هدف مشترک مراقبت از دارایی ها و جان است

اول ایمنی بعد امنیت : بستگی به زمان و مکان دارد که دارای همپوشانی هستند

اول امنیت بعد ایمنی : بستگی به زمان و مکان دارد که دارای همپوشانی هستند

بده بستان بین امنیت و ایمنی : ایمنی گاهی به کیفیت هم بر می گردد. یک مثال ساده بررسی قفل درب است. اینکه هرچه قفل درب نفوذ ناپذیر تر باشد ایمنی کاهش اما امنیت افزایش می یابد. یعنی اگر قفل و سیستمی بگذاریم که فقط خودمان بتوانیم باز کنیم آنگاه ورودی آتش‌نشان به چه صورت خواهد بود شاید بتوان گفت تخریب ، اما تخریب مستلزم هزینه بیشتر و وقت بیشتر است که با ایمنی در تعارض است. بنابراین ایمنی و امنیت می توانند در تعارض باشند.

جهت گیری همیار امنیت: با توجه به مجموعه خدمات همیار امنیت لازم بود توضیحی درباره نگرش همیار امنیت به مبحث ایمنی و امنیت ارائه شود. هرچند در تولیدات و ارائه های همیار امنیت ، موضوع امنیت اهمیت بالاتری دارد اما بحث ایمنی نیز از توجه به دور نیست و متقابلاً توضیحات لازم به کاربران ارائه می شود تا آگاهی لازم در مواجهه با خطرات مدنظر قرار گیرد.