آگوست 29, 2021 توسط sobhan Off

اکسس کنترل آیفون

اکسس کنترل آیفون یا دستگاه دربازکن کارتی پشت آیفونی به دستگاه اکسس کنترل rfid گفته می شود که روی آیفون نصب شده و با استفاده از کارت یا تگ درب ساختمان باز می شود .

اکسس کنترل آیفونی معمولا از نوع اکسس کنترل دو تیکه است که تگ ریدر یا آنتن روی یا کنار آیفون نصب شده و بخش برد یا پردازش آن در پشت آیفون و یا داخل ساختمان . البته باتوجه به نوع آیفون برخی دیگر از اکسس کنترل های آپارتمانی یکپارچه نیز قابلیت نصب دارند .

اکسس کنترل آیفون ( تگ آیفون هم نامیده می‌شود )چون اغلب برای درب ورودی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد باید شرایط امنی ایجاد نماید . درحال حاضر بهترین اکسس کنترل آیفونی ، اکسس کنترل دو تیکه می باشد .

امنیت اکسس کنترل یا تگ آیفون : تا زمانی که دسترسی به سیم های آیفون دشوار باشد امنیت اکسس کنترل نیز به همان میزان خواهد بود . دقت کنید که هر نوع تگ یا کارتی قابل کپی هستند بنابراین مانند کلید آهنی باید از تگ مراقبت کنید .

بهترین تگ آیفون ( بهترین اکسس کنترل آیفون ) : برای انتخاب بهترین اکسس کنترل آیفونی سه پارامتر کیفیت ، امنیت و پشتیبانی را بایستی توآما در نظر گرفت . اگر از آیفونی استفاده کنید که خودش تک خور نیز باشد بهترین انتخاب خواهد بود . اما اگر آیفون این قابلیت را ندارد بهترین انتخاب اکسس کنترل دو تیکه و یا اکسس کنترل های یکپارچه که محافظت فیزیکی شده آمد خواهد بود .