اکسس کارت | اکسس تگ | اکسس رمز

اکسس کارت ، اکسس تگ و اکسس رمز به دستگاه های rfid رمزی گفته می‌شود که با استفاده از کارت ، تگ و یا رمز اجازه دسترسی ، تردد و یا استفاده صادر می شود .

اکسس کارت : دربازکن کارتی که مبتنی بر تکنولوژی RFID می باشد . اکسس کارت مانند کلید ، اعلام حضور ، مجوز تردد و مجوز دسترسی عمل می کند که با همراه داشتن آن وضعیت اعلام می شود . برای اطلاعات بیشتر در خصوص کارت دسترسی یا اکسس کارت به بخش اکسس کنترل مراجعه کنید .

از دیگر استفاده های اکسس کارت ، کارت قابل شارژ شهربازی می باشد . در این حالت اکسس کارت شارژ شده و مشتریان برای استفاده از وسایل شهربازی و یا فعال شدن آنها بایستی به اصطلاح کارت بکشند .

اکسس تگ : به تگ های rfid و نیز دستگاه اکسس کنترل ، اکسس تگ نیز می گویند . اکسس تگ مانند کلید ، مجوز تردد ، مجوز دسترسی و اعلام حضور مورد استفاده قرار می گیرد . به اکسس تگ ، کلید تگ نیز می گویند . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع اکسس تگ ، جنس و قیمت اکسس تک به بخش انواع تگ مراجعه کنید

اکسس رمز : به هر دستگاهی که اجازه عملیاتی بر اساس رمز عبور را صادر نماید اکسس رمز نیز می گویند . رمز دسترسی در محیط های مجازی و سخت کاربرد فراوانی دارد .