نصب اکسس کنترل | دفترچه راهنما | تغییر رمز تنظیمات کنترل تردد ( کد دادن )

آموزش نصب تگ آسانسور و دربازکن بصورت مجزا ، نصب تگ خوان جاسوئیچی ، نصب تگ ریدر دربازکن و کنترل اکسس