کلید احضار موبایلی

570,000 تومان

برای فراخوانی آسانسور به طبقه خود از طریق موبایل از این دستگاه استفاده می شود.

احضار آسانسور به طبقه مورد نظر از طریق موبایل

دارای اپلیکیشن اندروید

ناموجود