قفل مقابل برقی ریموت دار

1,650,000 تومان

قفل مقابل برقی ریموت دار اسپانیایی ،  مناسب ریموتی کردن انواع درب های چوبی و آهنی

توضیحات

قفل مقابل برقی ریموت دار مناسب انواع درب های مدیریتی ، چوبی ، آهنی . با خرید این قفل به ریموت مجزا نیاز نیست و روی خود قفل مقابل برقی برد ریموت تعبیه شده است.