دربازکن سیمکارتی اپلیکیشن دار

1,750,000 تومان

دربازکن سیمکارتی دارای اپلیکشن مدیریت و کنترل از راه دور برای آیفون و انواع قفل های برقی .

قابلیت تعریف ۱۰۰ شماره موبایل کاربر (ساکنین) که از راه دور بتوانند فرمان باز شدن درب را بدهند.

توضیحات

دربازکن سیمکارتی و دارای اپلیکشن مدیریت و بازگشایی درب از راه دور L100 .

قابلیت تعریف ۱۰۰ کاربر (ساکنین) که بتوانند از راه دور فرمان باز گشایی درب را بدهند