تگ rfid عمده ( جاسویچی پلاستیکی ) 125khz

5,350,000 تومان

فروش عمده تگ rfid کارتن 1000 تایی ( ۱۵ بسته ۱۰۰ تایی پلمپ ) . نرخ خرابی : ۱۰۰ درصد سالم

توضیحات

کارتن ۱۵۰۰ تایی تگ جاسویچی پلاستیکی . خرید عمده تگ rfid  فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز