تگ جاکلیدی ۱۳/۵۶Mhz (بسته ۱۰۰ تایی)

630,000 تومان

تگ عمده ۱۳/۵۶Mhz برای اکسس کنترل آسانسور و دربازکن ، قفل رختکن و … بسته ۱۰۰ تایی تگ