تگ جاسوئیچی ۱۳/۵۶Mhz (بسته ۱۰۰ تایی)

930,000 تومان

تگ جاسویچی ۱۳/۵۶Mhz برای اکسس کنترل آسانسور و دربازکن ، قفل رختکن و … بسته ۱۰۰ تایی تگ مایفر

توضیحات

تگ جاسوئیچی ۱۳/۵۶ مگاهرتز ، بسته ۱۰۰ تایی تخت