تگ چرمی ( سیماران ، الکتروپیک ، آلدو )

39,000 تومان

تگ چرمی سیماران ، تگ چرمی الکتروپیک ، تگ چرمی آیفون آلدو . خرید تگ آیفون الکتروپیک و سیماران ( و نیز aldo ) از یک عدد تا ۵۰۰ عدد

توضیحات

تگ چرمی سیماران ، تگ چرمی آیفون آلدو ، تگ چرمی آیفون الکتروپیک . خرید تگ چرمی سیماران از یک تا ۵۰۰ عدد

تگ چرمی الکتروپیک : تگ چرمی آیفون الکتروپیک فرکانس های ۱۲۵ کیلوهرتز و ۱۳/۵۶ مگاهرتز .

تگ آیفون aldo : تگ آیفون آلدو فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز و فرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز