تگ مچ پا rfid ( تگ شنا ، پابند )

28,000 تومان

تگ مچ بند پا مناسب استخر باشگاه شنا و … این تک در مچ پا قرار می گیرد

توضیحات

مچ بند شنا ، تگ پا استخری ، تگ rfid  پابند