تگ سرکلیدی خاکستری

5,700 تومان

تگ جاسویچی خاکستری که با نام های تگ جاکلیدی خاکستری ، تگ سرکلیدی خاکستری و تک پلاستیکی خاکستری نیز شناخته می شود مناسب اکسس کنترل های کارتی ( آسانسور ، دربازکن ، محدودیت تردد و …) می باشد.

این نوع تگ سرکلیدی دارای کد حک شده روی آن است که موجب سهولت در تخصیص و نیز حذف آن از دستگاه کارت خوان می شود.