تگ زرد مایفر ۱۳/۵۶ مگاهرتز

14,000 تومان

تگ مایفر رنگ زرد فرکانس 13.56 مگاهرتز

توضیحات

تگ زرد مایفر فرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز