تگ آیفون الکتروپیک ( ۱۲۵khz و ۱۳/۵۶Mhz )

16,000 تومان

تگ آیفون الکتروپیک  ، تگ آیفون تصویری الکتروپیک ، تگ آیفون صوتی الکتروپیک . خرید تگ آیفون الکتروپیک از ۵ عدد تا ۵۰۰ عدد .

توضیحات

تگ آیفون الکتروپیک ، تگ الکتروپیک rfid  فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز و تگ الکتروپیک مایفر ۱۳/۵۶ مگاهرتز

تگ الکتروپیک مشابه کارت rfid  است و تنها شکل آن متفاوت است . تگ آیفون الکتروپیک اکثرا فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز هستند . برای اینکه بدانید کدام تگ مناسب آیفون تصویری یا صوتی الکتروپیک است آزمایش زیر را انجام دهید:

تشخیص نوع کارت آیفون الکتروپیک : کارت مترو را جلوی آیفون تصویری یا صوتی الکتروپیک بگیرید اگر صدای بوق داد یعنی تگ با فرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز باید خریداری کنید در غیر اینصورت تگ با فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز مناسب آیفون الکتروپیک است.