اکسس کنترل کارتی ، رمز و اثر انگشت Zkteco

3,200,000 تومان

اکسس کنترل اثر انگشتی و کارتی دارای رمز مدل zkteco . بسته بندی کامل همراه پیچ های نصب

توضیحات

اکسس کنترل اثر انگشت و دارای قابلیت رمز و کارت برای کنترل تردد مدل zkteco