آیفون کارتی ALDO یک طبقه

930,000 تومان

آیفون کارتی تصویری برند آلدو مناسب ویلا ، خانه های ویلایی ، ساختمان های تگ واحد می باشد. پنل آیفون aldo با پشتیبانی از کارت های rfid سهولت خوبی در حذف کلید و یا کاهش استفاده از کلید آهنی را دارد.