توسط sobhan

آنتن اکسس کنترل ( چشمی اکسس کنترل )

آنتن اکسس کنترل دارای برد و اندازه متفاوتی هستند . آنتن RFID یا آنتن تگ یا چشمی کنترل تردد بیشتر برای اکسس کنترل های دو تیکه مطرح می شوند .

توسط sobhan

کلید تگ کامپیوتر ( تگ کامپیوتر )

تگ کامپیوتر جایگزین کلید روشن و خاموش کردن پاور کامپیوتر است . کلید تگ کامپیوتر که مبتنی بر تکنولوژی RFID است دارای برد اکسس کنترل یا تگ ریدر بجای کلید پاور کامپیوتر است … خرید اکسس کنترل کامپیوتر و قیمت تگ کامپیوتر …

توسط sobhan

تگ برچسبی ( تگ چسبی ) – تگ موبایل

تگ برچسبی با بهترین کیفیت برای دستگاه کنترل تردد آسانسور و درب ورودی آپارتمان . قیمت تک برچسب پشت موبایل قیمت تگ برچسبی رنگی و سفید . خرید تگ برچسبی عمده و تکی