پیشنهادات سکیوریتی هلپر

به منظور ارزیابی آسیب پذیری وبسایت(ارزیابی امنیت وبسایت) سایت افزار زیر پیشنهاد میشود:

امنیت و آسیب‌پذیری وبسایت


سکیوریتی هلپر (همیار امنیت) جهت پرتال های سازمانی و پروژه های بزرگ تحت وب، شرکت سازه اطلاعات سامان را پیشنهاد می کند:


سکیوریتی هلپر (همیار امنیت) جهت ثبت دامین و هاستینگ، شرکت هاست نگار را پیشنهاد می کند: