کپی تگ ( کپی تگ مایفر و تگ ۱۲۵ )

کپی تگ هنگامی انجام می شود که رمز اصلی اکسس کنترل برای تعریف تگ جدید در دسترس نباشد و یا اینکه اکسس کنترل به اصطلاح پر شده و جای تعریف تگ جدید را ندارد .

کپی تگ با دستگاه تگ ریدر و تگ رایتر انجام می شود . ابتدا تگ تعریف شده را با استفاده از دستگاه کپی تگ خوانده و سپس روی تک جدید رایت یا کپی می کنیم .

کپی تگ به دلایل بدخواهانه و سرقت نیز انجام می شود که در این خصوص بایستی از تگ مراقبت کرد که در دسترس افراد بیگانه قرار نگیرد زیرا به راحتی کپی خواهد شد . بنابراین امنیت تک وابسته به نگهداری و مراقبت از آن نیز است .

خدمات کپی تگ : انجام کپی تگ با استفاده از تگ کپی و دستگاه توسط «همیار امنیت» انجام می شود اما پس از احراز مدیریت ساختمان یا اجازه فرد مجاز .

اگر رمز ریست اکسس کنترل را فراموش کرده اید یا نیاز به ارتقا اکسس کنترل دارید با ما تماس بگیرید .