تگ و کارت و لیبل پارکینگ | تعریف و تنظیمات برچسب خودرو در کنترل تردد پارکینگ ( اکسس کنترل پارکینگ )

کارت ، تگ و لیبل یا برچسب ماشین های مجاز پارکینگ از نوع مایفر معمولی ، مایفر uhf یا em هستند . کپی کردن تگ و کارت uhf با استفاده از دستگاه های خاصی و نیز مجوز امکان پذیر است . دستگاه کنترل تردد پارکینگ که مدیریت ورود به پارکینگ را انجام می دهند نیز دارای چند گونه متنوع و ترکیبی هستند از جمله دستگاه های اکسس کنترل پارکینگ از نوع ریموتی ، کارتی و کدینگ em ، کارتی و لیبل uhf ، ارتباط بلوتوث ، ارتباط پیامکی و wifi می باشند . همیار امنیت تولید کننده سیستم های کنترل تردد پارکینگ مبتنی بر کارت های rfid نوع em و مایفر است که روی پایه در سمت راننده نصب می شوند . برای آشنایی با مسایل پیرامون دستگاه کنترل تردد پارکینگ متن زیر را مطالعه کنید . تعریف و تنظیمات اکسس کنترل پارکینگ نیز به مدل دستگاه کنترل تردد پارکینگ بستگی دارد

کپی کارت پارکینگ مدل em : دستگاه های کنترل تردد پارکینگ که از کارت های em پشتیبانی می کنند کپی کردن کارت آنها در دفتر همیار امنیت انجام می شود .

کپی کارت تردد پارکینگ مدل mifar سکتور اول : دستگاه های کنترل تردد پارکینگ که از کارت ها و تگ های مایفر پشتیبانی می کنند و کد کاربر در سکتور اول نوشته می شود نیز قابل کپی و تکثیر هستند.

کپی لیبل و برچسب uhf سیستم مدیریت تردد خودروها به پارکینگ از فاصله مشخص: در دستگاه های اکسس کنترل uhf از لیبل و برچسب یا کارت مایفر uhf استفاده می شود که کپی آنها بصورت عمومی غیرمجاز است و دستگاه کپی آن را شرکت های دارای مجوز دارند .

در سیستم های کنترل تردد مبتنی بر uhf به هر ماشین و جای پارک مخصوص آن ساکن یا کاربر یک لیبل یا کارت uhf تعلق می گیرد که از طریق نرم افزار در دستگاه کنترل تردد برد بلند ذخیره می شود معمولا تکثیر کارت یا برچسب uhf در جای های خاص انجام می گیرد

کپی برچسب ماشین ورود پارکینگ :

تعریف تگ تردد ماشین پارکینگ :

حذف تگ برچسبی پارکینگ : با توجه به مدل دستگاه می توان یک لیبل یا کارت uhf را حذف و اضافه کرد

تنظیمات دستگاه کنترل تردد پارکینگ : هر دستگاه با توجه به قابلیت های آن دارای تنظیمات مدیریتی و کاربری اختصاصی است

همیار امنیت تولید کننده سیستم های کنترل تردد پارکینگ و درب های ورودی