کنترل تردد هوشمند آسانسور | ویدا + همیار امنیت

کنترل تردد هوشمند آسانسور محصول مشترک شرکت ویدا و همیار امنیت است. اکسس کنترل هوشمند آسانسور برند ویدا دارای قابلیتهای تعریف ۷۰۰ تگ و کارت ، مد مهمان ، مد معمولی ، مد تگ خوان ، زماندهی ، مد اختصاصی کردن طبقات ، تگ های مدیریتی و … می باشد .

دستگاه کنترل تردد ویدا بصورت توکار در زیر پنل آسانسور نصب می شود. از جمله خصوصیات مهم این دستگاه دسترسی آسانسور امنیت بالا و غیر قابل کپی بودن تگ های آن است

قیمت اکسس کنترل ویدا : قیمت دستگاه کنترل تردد آسانسور ویدا مدل تگ ۱۲۵ کیلوهرتز ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان و مدل مایفر غیر قابل کپی ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

نصب کنترل تردد ویدا : برای نصب دستگاه کنترل تردد آسانسور ویدا به بخش نصب اکسس کنترل دوتیکه مراجعه کنید.

خرید کنترل تردد آسانسور ویدا مدل هوشمند ( اکسس کنترل هوشمند آسانسور ) : برای خرید دستگاه کنترل دسترسی آسانسور ویدا به بخش فروشگاه همیار امنیت مراجعه کنید و همچنین می توانید در تهران بصورت حضوری نیز خرید نمایید.