هزینه و قیمت هوشمند سازی موتورخانه و گرمایش

برای هوشمندسازی موتورخانه و سیستم گرمایش (پکیج ، آبگرم کن ، شیرها ، ترموستات ها و …) استفاده از دو روش هوشمند سازی بی سیم و هوشمند سازی سیمی مرسوم است . هزینه هوشمند سازی موتورخانه و تجهیزات گرمایشی نیز به تجهیزات مورد استفاده و دستمزد نصب سیستم هوشمندسازی بستگی دارد .

هزینه نصبیات هوشمند سازی موتورخانه و سیستم گرمایشی – آذر 1399 :

  • دستمزد هوشمندسازی کلیدهای لمسی از 7000 تا 25000 تومان
  • دستمزد هوشمندسازی رله های کنترلی از 10000 تا 70000 تومان
  • دستمزد هوشمندسازی شیر ها از 80000 تومان تا 300000 تومان
  • دستمزد هوشمند سازی ترموستات از 150000 تومان تا 350000 تومان
  • دستمزد هوشمندسازی سنسورها از 150000 تومان
  • دستمزد راه اندازی هر IP در سیستم WiFi : مبلغ 15000 تومان
  • هزینه نصب پشتیبان برق UPS : تا 700 هزار تومان متغیر
  • سختی کار و شرایط  نا مناسب : تا 15 میلیون تومان