هزینه نصب UPS پشتیبان برق – آذر 1399

یو پی اس های ساده بطور معمول از طریق شبکه کنترل نمی شوند و در نتیجه راه اندازی آنها ساده و متعاقباً هزینه نصب پایینی خواهند داشت . اما پشتبان برق UPS هایی که کنترل و مانیتورینگ در آنها اهمیت بالایی دارد بایستی تحت شبکه کنترل و مانیتورینگ شوند . از این رو هزینه نصب UPS های تحت شبکه مانیتورینگ به نسبت بالاتر است .

هزینه نصب پشتیبان برق UPS بدون شبکه : هر یونیت 250 هزار تمان

هزینه نصب پشتیبان برق UPS تحت شبکه مانیتورینگ : از 550 هزار تومان به بالا