نصب استارلینک | هزینه و امن‌سازی | تعمیر استارلینک

نصب استارلینک ، تعمیر استارلینک ، هزینه نصب استارلینک . اینترنت استارلینک در حال حاضر توسط برخی دولت ها مجاز نشده است . اما با توجه به پیش‌بینی آینده و اینکه این سیستم فراگیر خواهد شد و طبق قراردادهایی همه کشور از این سیستم بهره خواهند برد لذا خدمات مرتبط با استارلینک بزودی موضوع جدی در خدمات اینترنت ماهواره ای خواهد بود . پک استارلینک شامل یک دیش ، روتر ، کابل و پایه دیش است.

هزینه نصب استارلینک : هزینه نصب و تنظیمات استارلینک مشابه هزینه نصب رسیورهای ماهواره ای خواهد بود که جهت اطلاع می توانید از نصاب های این حوزه جستجو کنید . همیار امنیت اطلاع دقیقی از این هزینه ندارد

نصب استارلینک : مجموعه تجهیزات استارلینک شامل کانکتور ، کابل رابط ، آنتن و رسیور است . نصب تجهیزات استارلینک مشابه تجهیزات رسیورهای ماهواره ای ویدیویی می باشد . جای مناسب و امن از جمله نکات مربوط به نصب استارلینک است

نصاب استارلینک : درحال حاضر با توجه به مجاز نبودن اینترنت استارلینک در ایران ، از نصاب قابل ارایه ای اطلاعاتی موجود نیست. با مجاز شدن استارلینک ، معرفی های لازم صورت خواهد پذیرفت

تعمیر استارلینک : تا عمومی شدن و مجاز شدن سیستم استارلینک تعمیرات تخصصی در این زمینه موجود نیست. اما قبل از تعمیر روتر استارلینک بایستی سراغ اتصالات رفت . محل اتصال کابل به دیش ، محل اتصال کابل به روتر را بررسی کنید .

تعمیر روتر استارلینک : روتر متشکل از گیرنده سیگنال ماهواره ای و بخش فرستنده wifi است . بخش وای فای استارلینک مشابه سایر مودم ها یا روتر های وای فای است که البته اینکه از المان های کدام شرکت آی سی ساز استفاده شده است نیز با توجه به موجودیت در ایران مهم است. بخش گیرنده استارلینک با توجه به جدید بودن تکنولوژی قاعدتاً از آی سی ها و المانهای خاص استفاده شده است که با تجربه و بررسی های دقیق بایستی راه و حل های تعمیرات احتمالی را بررسی کرد